Jaukios ir patogios gyvenimo sąlygos grindžiamos paslaptimi – „Thermowhite“ sistema.Tai – optimalios izoliacijos technologija, nes tinkamos izoliacinės medžiagos pasirinkimas yra itin svarbus siekiant užtikrinti patalpų klimatą ir akustiką. 
ThermoWhite sistemą sudaro:: 

  • ThermoWhite junginys; 
  • EPS granulių ; 
  • vandens.

Medžiagos maišymo santykis yra 1 maišas (14,5 kg) „ThermoWhite“ junginio, 1 maišas (200 l) EPS granulių ir 11 l vandens. „ThermoWhite“ medžiaga sumaišoma maišytuvo-siurblio apdorojimo įrangoje, o po to reikiamas kiekis tiekiamas ant klojamo paviršiaus. Medžiaga sukietėja per 24–48 valandas, tuomet dengiamas garso ir garo izoliacinis polietileno putų barjeras PE5 / 300..

Pagrindiniai techniniai duomenys:

  Šiluminis laidumas Gniuždymo įtempis Eismo apkrova Valkšnumas 10 metų esant 10 kPa Degumas
WD 100 R λ10 dry, 90/90 0,046 W/mK 70 kPa 10 kN/m2 CC ≤ 1,3% E klase 
ÖNORM  B 3800-1 B1/TR1/Q1
WD 130 R λ10 dry, 90/90 0,055 W/mK 80 kPa 19 kN/m2 CC ≤ 1,2% E klase 
ÖNORM  B 3800-1 B1/TR1/Q1
WD 70 R λ10 dry, 90/90 0,044 W/mK 70 kPa 16 kN/m2 CC ≤ 1,2% E klase 
ÖNORM  B 3800-1 B1/TR1/Q1

Eksploatacinių savybių deklaracija: